در انتظار کسب تجربه‌ای نو با شما هستیم.

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

تاریخ شروع پروژه : شهریور 1397

تاریخ پایان : خرداد 1400

آدرس : دورود