در انتظار کسب تجربه‌ای نو با شما هستیم.

کارفرما: شرکت صنایع امرسان

تاریخ شروع پروژه : تیر 1395

تاریخ پایان : تیر 1396

آدرس : شهرک صنعتی عباس آباد