در انتظار کسب تجربه‌ای نو با شما هستیم.

کارفرما: شرکت ساختمانی کوا

تاریخ شروع پروژه : فروردین 1386

تاریخ پایان : مهر 1386

آدرس : تهران بزرگراه شهید چمران، پارک گفتگو