در انتظار کسب تجربه‌ای نو با شما هستیم.

کارفرما: سازمان هواشناسی کشور

تاریخ شروع پروژه : آبان 1390

تاریخ پایان : اسفند 1391

آدرس : تهران